Coronavirus COVID-19, Vragen & Antwoorden

Wat zijn Coronavirussen?

Coronavirussen vormen een grote familie van virussen die bij dieren of mensen ziekten kunnen veroorzaken. Bij mensen is bekend dat verschillende coronavirussen luchtweginfecties veroorzaken, variërend van verkoudheid tot ernstigere ziekten zoals het Midden-Oosten-ademhalingssyndroom (MERS) en het ernstig acuut ademhalingssyndroom (SARS). Het meest recent ontdekte coronavirus veroorzaakt coronavirusziekte COVID-19.

Wat is het Coronavirus COVID-19?

COVID-19 is de infectieziekte die wordt veroorzaakt door het meest recent ontdekte coronavirus. Dit nieuwe virus en deze ziekte waren onbekend voordat de uitbraak in december 2019 in Wuhan, China, begon.

Wat zijn de meest voorkomende Symptomen?

De meest voorkomende symptomen van COVID-19 zijn koorts, vermoeidheid en droge hoest. Sommige patiënten kunnen pijn, verstopte neus, loopneus, keelpijn of diarree hebben. Deze symptomen zijn meestal mild en beginnen geleidelijk.

Sommige mensen raken geïnfecteerd, maar ontwikkelen geen symptomen en voelen zich niet onwel. De meeste mensen (ongeveer 80%) herstellen van de ziekte zonder dat ze een speciale behandeling nodig hebben. Ongeveer 1 op de 6 mensen die COVID-19 krijgen, wordt ernstig ziek en krijgt ademhalingsmoeilijkheden.

Oudere mensen en mensen met onderliggende medische problemen zoals hoge bloeddruk, hartproblemen of diabetes, hebben een grotere kans op een ernstige ziekte. Mensen met koorts, hoesten en ademhalingsproblemen moeten medische hulp inroepen.

Hoe verspreidt het huidige Coronavirus COVID-19 zich?

Mensen kunnen COVID-19 krijgen van anderen die het virus hebben. De ziekte kan zich van persoon tot persoon verspreiden via kleine druppeltjes uit de neus of mond die worden verspreid wanneer een persoon met COVID-19 hoest of uitademt.

Deze druppels landen op voorwerpen en oppervlakken rond de persoon. Andere mensen vangen COVID-19 op door deze objecten of oppervlakken aan te raken en vervolgens hun ogen, neus of mond aan te raken. Mensen kunnen COVID-19 ook krijgen als ze druppels inademen van een persoon met COVID-19 die hoest of druppeltjes uitademt. Daarom is het belangrijk om minimaal 1,5 meter of meer verwijderd te blijven van een ziek persoon.

De WHO beoordeelt lopend onderzoek naar de manier waarop COVID-19 wordt verspreid en zal de bijgewerkte bevindingen blijven delen.

Hoe kan ik mezelf beschermen en verspreiding van het Coronavirus voorkomen?

Beschermingsmaatregelen voor iedereen

Blijf op de hoogte van de laatste informatie over de COVID-19-uitbraak, beschikbaar op de website van de WHO en via uw nationale en lokale volksgezondheidsinstantie. Veel landen over de hele wereld hebben gevallen van COVID-19 gezien en verschillende hebben uitbraken gezien. De autoriteiten in China en enkele andere landen zijn erin geslaagd hun uitbraken te vertragen of te stoppen. De situatie is echter onvoorspelbaar, dus controleer regelmatig het laatste nieuws.

U kunt uw kansen om besmet te raken of COVID-19 te verspreiden verkleinen door enkele eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen:

 1. Maak uw handen regelmatig en grondig schoon met een handwrijfmiddel op alcoholbasis of was ze met water en zeep.
  Waarom? Je handen wassen met water en zeep of handwrijven op alcoholbasis gebruiken, doodt virussen die op je handen kunnen zitten.
 2. Houd een afstand van minimaal 1,5 meter tussen uzelf en iedereen die hoest of niest.
  Waarom? Wanneer iemand hoest of niest, spuiten ze kleine vloeistofdruppeltjes uit hun neus of mond die een virus kunnen bevatten. Als u te dichtbij bent, kunt u de druppeltjes, inclusief het COVID-19-virus, inademen als de persoon die hoest de ziekte heeft.
 3. Raak ogen, neus en mond niet aan.
  Waarom? Handen raken veel oppervlakken en kunnen virussen oppikken. Eenmaal besmet kunnen de handen het virus overdragen naar uw ogen, neus of mond. Van daaruit kan het virus je lichaam binnendringen en je ziek maken.
 4. Zorg ervoor dat u en de mensen om u heen een goede ademhalingshygiëne volgen. Dit betekent dat u uw mond en neus bedekt met uw gebogen elleboog of weefsel wanneer u hoest of niest. Gooi het gebruikte weefsel dan onmiddellijk weg.
  Waarom? Druppeltjes verspreiden het virus. Door een goede ademhalingshygiëne te volgen, beschermt u de mensen om u heen tegen virussen zoals verkoudheid, griep en COVID-19.
 5. Blijf thuis als je je onwel voelt. Als u koorts, hoest en ademhalingsmoeilijkheden heeft, zoek dan medische hulp en bel van tevoren. Volg de aanwijzingen van uw lokale gezondheidsautoriteit.
  Waarom? Nationale en lokale autoriteiten beschikken over de meest actuele informatie over de situatie in uw regio. Als u van tevoren belt, kan uw zorgverlener u snel naar de juiste gezondheidsinstelling leiden. Dit beschermt u ook en helpt verspreiding van virussen en andere infecties te voorkomen.
 6. Blijf op de hoogte van de nieuwste COVID-19-hotspots (steden of lokale gebieden waar COVID-19 zich wijd verspreidt). Vermijd, indien mogelijk, reizen naar plaatsen – vooral als u een oudere persoon bent of diabetes, hart- of longaandoeningen heeft.
  Waarom? Je hebt een grotere kans COVID-19 te vangen in een van deze gebieden.

Beschermingsmaatregelen voor personen die zich in een recentelijk (afgelopen 14 dagen) gebieden bevinden of hebben bezocht waar COVID-19 zich verspreidt

 • Volg de bovenstaande richtlijnen (beschermingsmaatregelen voor iedereen)
 • Isoleert zichzelf door thuis te blijven als u zich onwel begint te voelen, zelfs met milde symptomen zoals hoofdpijn, lichte koorts (37,3 C of hoger) en een lichte loopneus, totdat u herstelt. Als het essentieel is dat iemand je voorraden brengt of uitgaat, b.v. om voedsel te kopen en draag dan een masker om te voorkomen dat andere mensen worden besmet.
  Waarom? Door contact met anderen en bezoeken aan medische faciliteiten te vermijden, kunnen deze faciliteiten effectiever werken en kunnen zij u en anderen beschermen tegen mogelijke COVID-19 en andere virussen.
 • Als u koorts, hoest en ademhalingsmoeilijkheden krijgt, moet u onmiddellijk medisch advies inwinnen, omdat dit te wijten kan zijn aan een luchtweginfectie of een andere ernstige aandoening. Bel van tevoren en vertel uw provider over eventuele recente reizen of contact met reizigers.
  Waarom? Als u van tevoren belt, kan uw zorgverlener u snel naar de juiste gezondheidsinstelling leiden. Dit helpt ook om mogelijke verspreiding van COVID-19 en andere virussen te voorkomen.

Hoe lang overleeft het virus op oppervlakken?

Het is niet zeker hoelang het virus dat COVID-19 veroorzaakt op oppervlakken blijft bestaan, maar het lijkt zich te gedragen zoals andere coronavirussen. Studies suggereren dat coronavirussen (inclusief voorlopige informatie over het COVID-19-virus) enkele uren of tot enkele dagen op oppervlakken kunnen blijven bestaan. Dit kan variëren onder verschillende omstandigheden (bijv. Type oppervlak, temperatuur of vochtigheid van de omgeving).

Als u denkt dat een oppervlak mogelijk is geïnfecteerd, reinigt u het met een eenvoudig desinfectiemiddel om het virus te doden en uzelf en anderen te beschermen. Reinig uw handen met een handalcohol op alcoholbasis of was ze met water en zeep. Raak uw ogen, mond of neus niet aan.

Is het veilig om pakketten te ontvangen vanuit een gebied waar COVID-19 is gemeld?

Ja. De kans dat een geïnfecteerde persoon commerciële goederen besmet, is laag en het risico om het virus op te lopen dat COVID-19 veroorzaakt vanuit een pakket dat is verplaatst, gereisd en blootgesteld aan verschillende omstandigheden en temperaturen, is ook laag.

Hoe groot is het risico dat ik besmet raak met het Coronavirus COVID-19?

Het risico hangt af van waar u zich bevindt – en meer in het bijzonder of er zich daar een COVID-19-uitbraak ontvouwt.

Voor de meeste mensen op de meeste locaties is het risico om COVID-19 te vangen nog steeds laag. Er zijn nu echter overal ter wereld (steden of gebieden) waar de ziekte zich verspreidt. Voor mensen die in deze gebieden wonen of deze bezoeken, is het risico om COVID-19 te vangen groter. Regeringen en gezondheidsautoriteiten ondernemen krachtige maatregelen telkens wanneer een nieuw geval van COVID-19 wordt geïdentificeerd. Zorg ervoor dat u voldoet aan alle lokale beperkingen op reizen, verplaatsingen of grote bijeenkomsten. Door samen te werken met inspanningen voor ziektebestrijding, verkleint u het risico op het vangen of verspreiden van COVID-19.

COVID-19-uitbraken kunnen worden beperkt en de transmissie kan worden gestopt, zoals is aangetoond in China en enkele andere landen. Helaas kunnen er snel nieuwe uitbraken ontstaan. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de situatie waarin u zich bevindt of van plan bent te gaan. WHO publiceert dagelijks updates over de COVID-19-situatie wereldwijd.

Je kunt deze zien op https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

Moet ik me grote zorgen maken om het Coronavirus COVID-19?

Ziekte als gevolg van een COVID-19-infectie is over het algemeen mild, vooral bij kinderen en jonge volwassenen. Het kan echter een ernstige ziekte veroorzaken: ongeveer 1 op de 5 mensen die het opvangen, heeft ziekenhuiszorg nodig. Het is daarom heel normaal dat mensen zich zorgen maken over de gevolgen van de COVID-19-uitbraak voor hen en hun dierbaren.

We kunnen onze zorgen omzetten in acties om onszelf, onze dierbaren en onze gemeenschappen te beschermen. Een van de belangrijkste maatregelen is het regelmatig en grondig wassen van de handen en een goede ademhalingshygiëne. Ten tweede, blijf op de hoogte en volg het advies van de lokale gezondheidsautoriteiten, inclusief eventuele beperkingen die gelden voor reizen, verplaatsingen en bijeenkomsten.

Wie loopt het grootste risico op ernstige ziekte ontwikkelingen?

Terwijl we nog aan het leren zijn over hoe COVID-2019 mensen, ouderen en personen met reeds bestaande medische aandoeningen (zoals hoge bloeddruk, hartaandoeningen, longziekte, kanker of diabetes) beïnvloedt, lijken ze vaker dan anderen een ernstige ziekte te ontwikkelen.

Zijn antibiotica effectief bij het voorkomen of behandelen van COVID-19?

Nee. Antibiotica werken niet tegen virussen, ze werken alleen tegen bacteriële infecties. COVID-19 wordt veroorzaakt door een virus, dus antibiotica werken niet. Antibiotica mogen niet worden gebruikt als middel voor preventie of behandeling van COVID-19. Ze mogen alleen worden gebruikt zoals voorgeschreven door een arts om een ​​bacteriële infectie te behandelen.

Is er een vaccin, medicijn of behandeling voor COVID-19?

Nog niet. Tot op heden is er geen vaccin en geen specifiek antiviraal geneesmiddel om COVID-2019 te voorkomen of te behandelen. De getroffenen moeten echter zorg krijgen om de symptomen te verlichten. Mensen met een ernstige ziekte moeten in het ziekenhuis worden opgenomen. De meeste patiënten herstellen dankzij ondersteunende zorg.

Mogelijke vaccins en enkele specifieke medicamenteuze behandelingen worden onderzocht. Ze worden getest door middel van klinische proeven. De WHO coördineert de inspanningen om vaccins en medicijnen te ontwikkelen om COVID-19 te voorkomen en te behandelen.

De meest effectieve manieren om uzelf en anderen tegen COVID-19 te beschermen, zijn door uw handen regelmatig schoon te maken, uw hoest te bedekken met de bocht van de elleboog of het weefsel en een afstand van ten minste 1,5 meter aan te houden van mensen die hoesten of niezen.

Zijn er medicijnen of therapieën die COVID-19 kunnen voorkomen of genezen?

Hoewel sommige westerse, traditionele of huismiddeltjes troost bieden en de symptomen van COVID-19 verlichten, is er geen bewijs dat het huidige medicijn de ziekte kan voorkomen of genezen. De WGO raadt zelfmedicatie met medicijnen, inclusief antibiotica, niet aan als preventie of remedie voor COVID-19. Er zijn echter verschillende lopende klinische onderzoeken die zowel westerse als traditionele geneesmiddelen omvatten. De WGO zal bijgewerkte informatie blijven verstrekken zodra klinische bevindingen beschikbaar zijn.

Moet ik een masker dragen om mezelf te beschermen?

Draag alleen een masker als u ziek bent met COVID-19-symptomen (vooral hoesten) of voor iemand zorgt die mogelijk COVID-19 heeft. Wegwerp gezichtsmasker kan slechts één keer worden gebruikt. Als je niet ziek bent of voor iemand zorgt die ziek is, verspil je een masker. Er is een wereldwijd tekort aan maskers, dus de WHO dringt er bij mensen op aan om maskers verstandig te gebruiken.

De WGO adviseert rationeel gebruik van medische maskers om onnodige verspilling van kostbare hulpbronnen en verkeerd gebruik van maskers te voorkomen.

De meest effectieve manieren om uzelf en anderen tegen COVID-19 te beschermen, zijn door regelmatig uw handen te reinigen, uw hoest te bedekken met de bocht van de elleboog of het weefsel en een afstand van ten minste 1 meter aan te houden van mensen die hoesten of niezen.

Is COVID-19 hetzelfde als SARS?

Nee. Het virus dat COVID-19 veroorzaakt en het virus dat de uitbraak van het Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) in 2003 veroorzaakte, is genetisch met elkaar verwant, maar de ziekten die ze veroorzaken zijn heel verschillend.

SARS was dodelijker maar veel minder besmettelijk dan COVID-19. Er zijn sinds 2003 nergens ter wereld uitbraken van SARS geweest.

Hoe lang is de incubatietijd van COVID-19?

De “incubatietijd” betekent de tijd tussen het vangen van het virus en het beginnen van symptomen van de ziekte. De meeste schattingen van de incubatietijd voor COVID-19 variëren van 1-14 dagen, meestal rond de vijf dagen. Deze schattingen worden bijgewerkt naarmate er meer gegevens beschikbaar komen.

Kunnen mensen besmet raken met de COVID-19 uit een dierlijke bron?

Coronavirussen vormen een grote familie van virussen die veel voorkomen bij dieren. Af en toe raken mensen besmet met deze virussen die zich vervolgens naar andere mensen kunnen verspreiden. Zo werd SARS-CoV geassocieerd met civetkatten en wordt MERS-CoV overgedragen door dromedariskamelen. Mogelijke dierlijke bronnen van COVID-19 zijn nog niet bevestigd.

Om uzelf te beschermen, zoals bij het bezoeken van markten voor levende dieren, vermijdt u direct contact met dieren en oppervlakken die in contact komen met dieren. Zorg te allen tijde voor goede voedselveiligheidspraktijken. Ga voorzichtig om met rauw vlees, melk of dierlijke organen om besmetting van ongekookt voedsel te voorkomen en gebruik geen rauwe of onvoldoende verhitte dierlijke producten.

Kunnen mensen besmet raken met COVID-19 door een huisdier?

Hoewel er tot nu toe één geval is geweest dat een hond in Hong Kong is geïnfecteerd, is er geen bewijs dat een hond, kat of een ander huisdier COVID-19 kan overdragen. COVID-19 wordt voornamelijk verspreid via druppeltjes die worden geproduceerd wanneer een geïnfecteerde persoon hoest, niest of spreekt. Reinig uw handen regelmatig en grondig om uzelf te beschermen.

De WHO blijft het laatste onderzoek naar deze en andere COVID-19-onderwerpen volgen en zal updaten zodra er nieuwe bevindingen beschikbaar zijn.